Initial, La Francopolyphonie a fost o culegere de comunicari prezentate in cadrul coloviului cu acelasi nume organizat in fiecare an in martie de Institutul de Cercetari filologice si interculturale - ULIM cu prilejul zilelor Francofoniei. Publicatia a devenit un anuar din 2009.

La Francopolyphonie a fost clasata de Academia de Stiinte din Moldova la nivel B (difuzare internationala, vezi aici detaliile regulamentului de clasificare).

Gasiti mai jos toate informatiile despre revista si numerele publicate in access liber.


La Francopolyphonie est à l’origine le recueil d’actes du colloque annuel organisé par l’Institut de Recherches philologiques et interculturelles de l’ULIM à l’occasion de la journée de la Francophonie en mars. Elle est devenue une revue annuelle en 2009.

La Francopolyphonie est classée par l’Académie des Sciences de Moldova en catégorie B – rayonnement international (voir ici les détails du processus d’évaluation, en roumain).

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la revue ainsi que les numéros parus en accès libre.


La Francopolyphonie was originally the proceedings of the annual March symposium organised by the Institute on the occasion of the “Francophonie” day.It became a yearly peer-review journal in 2009.

La Francopolyphonie is classified as a level B review – international circulation - by the Moldova Science Academy (see here for details of assessment, in Romanian)

You will find below the main details about the review, as well as the published issues in free access.


Inicialmente, La Francopolyphonie recogio los actos del colocvio internacional organizado cada ano por el Instituto de Investigaciones filologicas e interculturales con la ocasion del dia de la Francofonia. Se convirtio en revista anual desde 2009.

Encontraran mas abajo los detalles de la revista, y los numeros publicados en acceso libre.vendredi 8 mai 2009

La francopolyphonie comme vecteur de la communication / Francopolifonia ca vector al comunicării - 2006

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

„La francopolyphonie comme vecteur de la communication”, colloque int. (2006; Chişinău). La francopolyphonie comme vecteur de la communication = Francopolifonia ca vector al comunicării: Colocviu int., 24 mart.2006 / col. red.: Ana Guţu, Elena Prus, Pierre Morel, ...

– Ch.: ULIM, 2006. – 340 p.

Antetit.: Univ. Liberă Int. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale.

ISBN 978-9975-934-97-8

300 ex.

811.133.1’272:316.77(082)=135.1=161.1


Numarul integral / texte intégral / whole issue / texto completo


CUPRINS/SOMMAIRE/CONTENTS/INDICE


Message du Recteur.....7

Message de l’Université Alecu Russo de Bălţi.....8

Avant-propos.....9


La Francophonie hier, aujourd’hui, demain

- Sanda-Maria ARDELEANU, Le discours francophone – un discours polyphonique.....12

- Anna BONDARENCO, La francophonie et l’uniformisation, dans le contexte de la République de Moldova.....17

- Angela DEMIAN, La francophonie comme vecteur de la diversité culturelle en R. de Moldova ?Quelle place pour le français, au regard de la situation acquise du russe et de la pression provenant de l’anglais ? ....25

- Viorel & Emilia GULICIUC, L’universalité non générique et les langues – une perspective francophone.....33

- Ion GUTU, Aspects historiques de la francophonie moldave.....36

- Philippe LOUBIERE, Francophonie : la chance d’une universalité d’aujourd’hui.....41

- Paul MICLĂU, Le prologue de la participation roumaine à la francophonie universitaire. Le Comité Provisoire, Klingenthal, 1978.....47

- Gheorghe MOLDOVANU, Politicile lingvistice ale Fran!ei in interiorul Hexagonului, in Europa, in Comunitatea Statelor Francofone si in restul lumii ....54

- Pierre MOREL, Norme et Identité.....62

- Silvia MORARU, Victor MORARU, Limba franceză in contextul confruntărilor lingvistice ....68

- Elena PRUS, La francophonie et l’empreinte française ....72

- Emmanuel SAMSON, De l’origine de l’influence française en Roumanie au XIXème siècle ....79


Confluences monde roumain – monde français

- Simona ANTOFI, Poemul romantic intre modelul francez al speciei si recuperările eminesciene ....84

- Maria BIRNAZ, Impactul lui Emile Zola asupra scriitorilor romani.....90

- Alina CRIHANA, De la scriitura aventurii la aventura scriiturii: modelul Noului Roman Francez in proza genera!iei ’60.....94

- Lilia DON, Motivul dostoievskian “Crima si pedeapsă” la Jean-Paul Sartre si Liviu Rebreanu.....103

- Victoria FEDORENCO, “La Machine Tchekov”: un spectacol moldo-francez al regizorului Petru Vutcărău după piesa lui Matei Visniec.....106

- Anatol GAVRILOV, Pastelurile lui Alecsandri si poetica parnasiană ....109

- Mircea GHITULESCU, Interferen!e romano franceze: Matei Visniec.....114

- Nicoleta IFRIM, Poetica oniricului la Eminescu si Nerval.....120

- Liliana MACOVETCHI, Aspecte ale discursului artistic in operele “Conul Leonida fa!ă cu reac!iunea” de Ion Luca Caragiale si “Cantărea!a cheală” de Eugen Ionescu.....127

- Sergiu PAVLICENCU, Recomandări pentru studierea receptării literaturii franceze in Republica Moldova ....130

- Angelina ROSCA, Experien!ele postmoderniste in polifonia teatrală franco-romană.....134

- Maria SLEAHTITCHI, Noi aspecte ale confluen!elor romano-franceze.....142

- Aliona VICOL, Fănus Neagu si fuga de formalism (literatura romana si literatura franceză: de la disocieri la asocieri) ....145


Univers littéraires de France et d’ailleurs

- Vasile CUCERESCU, James Joyce: dimensiunea franceză in formarea dialogismului cultural ....150

- Josefina CUSNIR, "Тома-Самозванец" Жана Кокто и мотив цельности в европейской литературе.....157

- Carolina DODU-SAVCA, Eseu: patentul francez al literaturii in potentia.....162

- Irina DVORNINA, К проблеме общечеловеческого в литературе ХХ века (А.Камю, "Посторонний" и С. Беккет, "В ожидании Годо").....170

- Roxana-Ema GULICIUC, Les clichés dans le roman de Vintila Horia “Dieu est né en exil”.....173

- Ana GUTU, Elena Prus – la Parisienne de la francophonie roumaine.....181

- Rita KLEIMAN, Французский код в резонансном пространстве русской культуры XVIII-XX вв. ...185

- Ion MANOLI, Interpretarea textului intre alegoria cuvintelor si adevărul lor ....193

- Doinita MILEA, Memoria literaturii: aderen!ă si regăsire in canonul literar si cultural francez.....197

- Andrei MURAHOVSCHI, Tanărul intelectual in tradi!ia romanului francez modern.....204

- Irina SIHOVA, Европейская утопическая традиция: французские истоки и эволюция. ....208

- Monica TILEA, Se mouvoir et s’é-mouvoir dans “Ecuador” d’Henri Michaux.....215

- Gabriela TOPOR, Типологические схождения: А.С.Пушкин и Оноре де Бальзак. ...224


Deux langues soeurs

- Andrei BARNA, Traduction et expérience, ou pour un enseignement des civilisations.....230

- Tamara CEBAN, Eléments orientaux dans l’écriture de Panaït Istrati ....235

- Angela COSCIUG, Considera!ii asupra limbii in general si a limbii franceze in particular din perspectiva culturală si interculturală.....240

- Nina CUCIUC, Derivarea lexicală: confluen!e lingvistice franco-romane.....245

- Elena DRAGAN, Les effets des signes socioculturels dans la traduction du français en roumain.....252

- Tamara GOGU, Proiec!ia concep!iei saussuriene in filologia contemporană ....258

- Ana GUTU, Diacronia structurală a sistemului terminologic: domeniul referen!ial al telecomunica!iilor (1790-1881) ....264

- Gabriel MARDARE, Fruit ou légume ? Interrogation de l’image de la femme dans les argots de France et de Roumanie ....274

- Ina PAPCOVA, Actualisation des unités phraséologiques dans le texte littéraire et les spécificités de leur traduction.....281

- Angela SOLCAN, Conota!iile greselilor generate de interferen!a lingvistică in situa!ia comunicativ-problematizată.....286


Culture et société

- Lucreţia BIRLADEANU, Moldova văzută din Franţa.....291

- Alexandru BOHAN!OV, Dimensiunea teatrală a comunicării politice televizuale in politică.....300

- Valentina ENACHI, Note despre influen!a franceză asupra culturii romane ....304

- Valeria-Alina GULICIUC, Les Roms. Convergence ou divergence franco-roumaine ? ....307

- Vasile MALANETCHI, Admirator fervent al frumuseţii clasice ....311

- Gina PUICĂ, Théodore Cazaban : francophonie, roumanité, exil.....315

- Elena-Brandusa STEICIUC, Malika Mokeddem, une conscience créatrice à mi-chemin entre la culture arabe et la langue française ....324

- Larisa TUREA, Festivalul internaţional Cannes-2005. Triumful filmului francofon ....329

- Irina ŢVIC, Национальная самобытность как основа культурологической универсальности. ...333